Poszukiwani
Komunikaty
Przetargi
Oferty pracy
Akty wewnętrzne
Prawa obywatela
Fotogaleria
Aktualności
Prokurator Rejonowy w Siedlcach

skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Kamilowi Piotrowi U. o to, że:...

Dodano dnia: 19:08:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Garwolinie

w dniu 13 sierpnia 2014r. skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Wiesławowi N. oskarżonemu o to, że w nocy 25 grudnia 2013 r. w m. K. gm. Sobolew, woj. mazowieckie, działając w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia Henryki B. po uprzednim uderzeniu pokrzywdzonej ręką...

Dodano dnia: 19:08:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Siedlcach

nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko Aleksandrowi Ch. podejrzanemu o popełnienie szeregu przestępstw kradzieży z włamaniem oraz przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych...

Dodano dnia: 06:08:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Siedlcach

nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko Bartoszowi W. podejrzanemu o popełnienie szeregu przestępstw kradzieży, w tym kradzieży z włamaniem i ich usiłowań...

Dodano dnia: 06:08:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Siedlcach

prowadzi śledztwo przeciwko Mariuszowi Sz. oraz Arkadiuszowi W. podejrzanym o to, że w dniu 22 lutego 2014 r. w miejscowości (…), woj. mazowieckie działając wspólnie i w porozumieniu oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej...

Dodano dnia: 06:08:2014 r.
Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

postanowieniem z dnia 30 czerwca 2014 r. umorzyła śledztwo w sprawie spłacania w okresie od 31 stycznia 2011 r. do 19 marca 2013 r. w Sokołowie Podlaskim, udziałów jedynie niektórych byłych członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokołowie Podlaskim, a następnie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokołowie Podlaskim w Likwidacji...

Dodano dnia: 22:07:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Siedlcach

w dniu 8 lipca 2014r. skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Kamilowi R. podejrzanemu o to, że: w dniu 20 kwietnia 2014 roku, w miejscowości W. gm. Łosice, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że...

Dodano dnia: 15:07:2014 r.

W dniu 10 lipca 2014r. Sąd Rejonowy w Siedlcach na wniosek Prokuratora Rejonowego w Siedlcach zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego wobec J.P. podejrzanego o to, że : ...

Dodano dnia: 15:07:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Siedlcach

w dniu 2 lipca 2014r. skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec Jakuba M. podejrzanego o to, że w dniu 9 kwietnia 2014 roku w Siedlcach na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Maciągowej woj. mazowieckiego, nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, że...

Dodano dnia: 08:07:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Siedlcach

skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Agnieszce H.B. o o to, że: w okresie od 18 lutego 2013 roku do 20 marca 2013 roku w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, po uprzedzeniu każdorazowo o odpowiedzialności karnej za zeznania nieprawdy lub zatajenie prawdy złożyła fałszywe zeznania...

Dodano dnia: 08:07:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Garwolinie

w dniu 13 czerwca 2014r. skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi L., Patrykowi C. i Dominikowi Z....

Dodano dnia: 24:06:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Siedlcach

skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Marcinowi K. o to, że w dniu 14 stycznia 2014 r. w miejscowości B., gm. Suchożebry wbrew przepisom Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych...

Dodano dnia: 24:06:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Siedlcach

skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Bartłomiejowi C. o to, że w okresie czasu od dnia 23 kwietnia 2014 r. do dnia 7 maja 2014 r. w Siedlcach, woj. mazowieckiego korzystając z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności...

Dodano dnia: 16:06:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Siedlcach

skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Robertowi P. o to, że w dniu 18 marca 2014 r. w Siedlcach woj. mazowieckie, działając z zamiarem bezpośrednim dokonania zabójstwa Katarzyny B., ugodził ją nożem...

Dodano dnia: 10:06:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Garwolinie

w dniu 29 maja 2014r. skierował do Sądu Rejonowego w Garwolinie akt oskarżenia przeciwko Joannie M. oskarżonej o to, że w okresie od 23 lipca 2012r. do 7 września 2012r. na terenie gm. Miastków Kościelny, powołując się na swoje wpływy w instytucji państwowej Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach...

Dodano dnia: 10:06:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Siedlcach

skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi K. o to, że w dniu 25 maja 2009 r. w Siedlcach, woj. mazowieckie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem właścicielkę sklepu meblowego (…) w ten sposób, że...

Dodano dnia: 05:06:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Siedlcach

skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Robertowi K. o to, że w dniu 11 czerwca 2011 roku w Siedlcach woj. mazowieckiego dokonał umyślnego uszkodzenia mienia poprzez rozerwanie urządzenia (…) (dozoru elektronicznego) o wartości...

Dodano dnia: 05:06:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Siedlcach

skierował do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko Leszkowi Ryszardowi P. o to, że w okresie od dnia 16 maja 2012 r. do dnia 4 czerwca 2012 r. w . woj. dolnośląskie działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą, w ramach przyjętego podziału ról, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd...

Dodano dnia: 05:06:2014 r.
Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim

nadzoruje dochodzenie wszczęte w dniu 15 maja 2014 r. przez KPP w Mińsku Mazowieckim w sprawie paserstwa samochodów pochodzących z przestępstwa kradzieży z włamaniem na terytorium Niemiec...

Dodano dnia: 26:05:2014 r.
Prokurator Rejonowy w Siedlcach

skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Rafałowi C. o to, że w dniu 30 kwietnia 2013 roku w miejscowości Z. (…) województwo mazowieckie przywłaszczył sobie rzecz ruchomą w postaci siewnika zbożowego...

Dodano dnia: 26:05:2014 r.
Projekt i wykonanie Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz Prokuratury Okręgowej w Siedlcach