Aktualności

Zobacz także... [241]
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-20]

   w dniu 17 maja 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, akt oskarżenia przeciwko Damianowi Hubertowi L. oskarżonego o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-17]

   w dniu 9 czerwca 2016 roku w sprawie PR 2 Ds. 401.2016.D skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi M. oskarżonemu o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-17]

   w dniu 7 czerwca 2016 roku w sprawie PR 2 Ds. 255.2016 skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, akt oskarżenia przeciwko Monice P-B. oskarżonej o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-06-15]

  stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Marcinem K. kary za przestępstwo polegające na ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-09]

   w dniu 31 maja 2016 roku  skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Jerzemu S. oskarżonemu o to, że w bliżej nieustalonym dniu w okresie od ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-09]

   w dniu 31 maja 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Maciejowi W., Damianowi F., Olgierdowi B., Erykowi K. oskarżonym o to, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-09]

   w dniu 31 maja 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Aleksandrowi P oskarżonemu o to, że ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-06-08]

  stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Janem P. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 3 maja 2016 roku w miejscowości S.L. woj. mazowieckiego, znajdując się w stanie nietrzeźwości...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-06-08]

  stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Rafałem P. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 21 lutego 2016 roku w Siedlcach (…) po uprzednim zdemontowaniu z elewacji budynku zabrał w celu przywłaszczenia ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-06]

  w dniu 19 maja 2016 r. skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Annie S. podejrzanej o to, że w okresie od 26 października 2015 roku do dnia 10 grudnia 2015 roku w miejscowości Mińska Mazowiecki, powiat miński, województwo mazowieckie, działając z góry powziętym zamiarem, w krótkich odstępach czasu, w celu uzyskania informacji, do której nie była upoważniona, posługiwała się wobec Łukasza S. urządzeniem podsłuchowym ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-06-06]

   w dniu 19 maja 2016 r. skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Sz. podejrzanemu o to, że
  I. w okresie od marca 2015 roku do 28 marca 2016 roku w …, gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą polegającą na ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-30]

  stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Damianem A. kary za przestępstwo polegające na tym, że ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-30]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Markiem Tadeuszem R. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 5 marca 2016 roku w Siedlcach ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-30]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Krzysztofem B. kary za przestępstwo polegające na tym, że ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-30]

  Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec Magdaleny D. za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 18 listopada 2015 roku w Siedlcach woj. mazowieckiego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-30]

  skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec Joanny B. za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 18 listopada 2015 roku w Siedlcach woj. mazowieckiego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-30]

   skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec Agnieszki B. za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 18 listopada 2015 roku w Siedlcach woj. mazowieckiego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-30]

   skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Arturowi Konradowi Ł. o to, że w dniu 28 marca 2016 r. w miejscowości Ł., (…) uderzając Bartłomieja B. pięścią w twarz spowodował u niego ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-30]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Damianem Z. ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-05-20]

   skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim przeciwko Januszowi Kazimierzowi S.  akt oskarżenia o to, że:..

  czytaj więcej »
 • Świadczenie usług ochrony osób i mienia [2016-05-19]

  Świadczenie usług ochrony osób i mienia Prokuratury Rejonowej w Siedlcach i Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-18]

  stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Emilem Erykiem S. kary za przestępstwo polegające na tym, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-18]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonymi Marcinem G. i Łukaszem G. kary za przestępstwo polegające na tym, że...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-18]

   skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Kamilowi Ch. o to, że w dniu 20 lutego 2016 roku w Siedlcach (…) dokonał umyślnego uszkodzenia mienia w postaci samochodu ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-18]

   skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Adrianowi G. o to, że w dniu 09 stycznia 2016 r. w Siedlcach (…) wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonej zabrał z parapetu w celu przywłaszczenia złoty łańcuszek ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-05-18]

  stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie ...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim [2016-05-10]

  w dniu 7 maja 2016 r. przedstawił  Maciejowi  T. zarzut, że w dniu 05 maja 2016 r. w miejscowości Chmielnik gm. Sabnie pow. sokołowski woj. mazowieckie wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość środków odurzających ...

  czytaj więcej »
 • Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego Prokuratury Rjonowej w Siedlcach i pomieszczeń biurowych Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim [2016-05-09]

  Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego Prokuratury Rjonowej w Siedlcach i pomieszczeń biurowych Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [2016-04-21]

  skierował w dniu 7 kwietnia 2016 r. do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia  przeciwko Małgorzacie S., o to, że:
  w dniu 23 listopada 2015 r. w M., pow. miński. woj. mazowieckie, w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Krzysztofa S., zadała mu dwa ciosy nożem...

  czytaj więcej »
 • Prokurator Rejonowy w Siedlcach [2016-04-19]

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Robertem K. kary za przestępstwo polegające na tym, że ...

  czytaj więcej »
1 2 3 4 5 6 7 8 9