Aktualności

Zobacz archiwum
 • [Wiadomości] Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

  skierował w dniu 7 kwietnia 2016 r. do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia  przeciwko Małgorzacie S., o to, że:
  w dniu 23 listopada 2015 r. w M., pow. miński. woj. mazowieckie, w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Krzysztofa S., zadała mu dwa ciosy nożem...

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Prokurator Rejonowy w Siedlcach

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Robertem K. kary za przestępstwo polegające na tym, że ...

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

  Stosownie do treści art. 6 ust 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537) i pkt 1 zarządzenia Prokuratora Rejonowego w Siedlcach z dnia 07.04.2016 roku o wezwaniu osoby uprawnionej do odbioru przedmiotów złożonych do depozytu sądowego wzywa się osobę uprawnioną do odbioru ...

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Prokurator Rejonowy w Siedlcach

   skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi Grzegorzowi G. o to, że w dniu 30 stycznia 2016 roku w miejscowości Siedlce woj. mazowieckiego uderzając Dawida B. nożem w jamę brzuszną ...

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Prokurator Rejonowy w Siedlcach

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Łukaszem Z. kary za przestępstwo polegające na tym, że ...

  czytaj więcej »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 • Prawo karne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie karnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania karnego określających m.in...

  czytaj więcej »
 • Prawo cywilne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie cywilnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania cywilnego określających...

  czytaj więcej »
 • Prawo administracyjne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie administracyjnym, który zawiera zbiór podstawowych zasad postępowania...

  czytaj więcej »
 • Informacja publiczna

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) — wyciąg...

  czytaj więcej »
 • Skargi i wnioski

  Interesanci przyjmowani są w poniedziałki od godz. 8:00 do 18:00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 16:00. Prokurator Okręgowy...

  czytaj więcej »
 • Warto wiedzieć

  Warto wiedzieć, czyli wybrane, szczególnie istotne zmiany prawa, orzeczenia sądowe oraz publikacje prasowe dot. działalności prokuratury

  czytaj więcej »
1 2