Aktualności

Zobacz archiwum
 • [Wiadomości] Przeniesienie dotychczasowych stron internetowych Prokuratury Okręgowej w Siedlcach do portalu GOV.PL

   

  Od dnia 1 kwietnia 2021 r. dotychczasowe strony internetowe Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prowadzone po adresem http://www.siedlce.po.gov.pl/  oraz strona BIP https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-lublinie/prokuratura-okregowa-w-siedlcach/  publikowane są na portalu https://www.gov.pl/web/po-siedlce

   

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Komunikat

   

  KOMUNIKAT


  W tym roku w dniach 22 – 28 lutego po raz kolejny obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
  Idea obchodów Tygodnia ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
  W ramach Tygodnia w prokuraturach rejonowych okręgu siedleckiego pełnione będą dyżury, podczas których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać poradę prawną.Z uwagi jednak na trwającą pandemię koronawirusa COVID -19 i związane z tym zagrożenia, w tym roku dyżury prokuratorów i asesorów będą miały wyłącznie postać dyżurów telefonicznych.
  Poniżej harmonogramy dyżurów telefonicznych pełnionych w poszczególnych prokuraturach w dniach od 22 do 26 lutego 2021 r.:

   

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Komunikat

  Prokurator Okręgowy w Siedlcach informuje, że realizując działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19 (wirusa SARS-CoV-2, tzw. koronawirusa) od dnia 17 marca 2020 r.
  - ograniczona zostaje możliwość wejścia do siedziby Prokuratury Okręgowej w Siedlcach obejmującej III i IV piętro budynku przy ul. Brzeskiej 97 w Siedlcach dla funkcjonariuszy Policji i innych służb, osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań przygotowawczych) oraz osób posiadających indywidualną zgodę kierownika jednostki;

  Pełna treść komunikatu w załączonym pliku pdf.

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

  wraz z funkcjonariuszami CBA Delegatura w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie udzielenia korzyści majątkowej Zastępcy Burmistrza Miasta Sulejówek.
  Do zdarzenia doszło w dniu 3 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu, gdzie osoba wręczająca łapówkę została zatrzymana na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa.
  Elżbiecie S. przedstawiono zarzut udzielenia Zastępcy Burmistrza Miasta Sulejówek korzyści majątkowej w kwocie 30 000 zł. w celu uzyskania korzystnej dla niej decyzji administracyjnej, umożliwiającej prowadzenie określonej działalności gospodarczej.
  W dniu 5 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
  Przestępstwo przekupstwa zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8.

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

  skierowała pod koniec grudnia 2020 r. do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim akt oskarżenia przeciwko - między innymi - Krzysztofowi M. pełniącemu w dacie popełnienia czynów funkcję Wójta Gminy Ceranów, oskarżając go o przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełniania obowiązków, w związku z realizacją inwestycji gminnych.
  Aktem oskarżenia objęto też ośmiu pracowników gminy....

  czytaj więcej »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
 • Prawo karne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie karnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania karnego określających m.in...

  czytaj więcej »
 • Prawo cywilne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie cywilnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania cywilnego określających...

  czytaj więcej »
 • Prawo administracyjne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie administracyjnym, który zawiera zbiór podstawowych zasad postępowania...

  czytaj więcej »
 • Informacje dla osób niepełnosprawnych

   W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.), w Prokuraturze zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:
  czytaj więcej »
 • Informacja publiczna

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) — wyciąg...

  czytaj więcej »
 • Skargi i wnioski

  Interesanci przyjmowani są w poniedziałki od godz. 8:00 do 18:00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 16:00. Prokurator Okręgowy...

  czytaj więcej »
1 2 3