Aktualności

Zobacz archiwum
 • [Wiadomości] Zaproszenie do złożenia oferty

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zaprasza do złożenia oferty na dostawę tonerów i tuszy oraz innych materiałów eksploatacyjnych...

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Witamy na nowej stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Siedlcach

  Mamy nadzieję, że nowy serwis internetowy pozwoli jego użytkownikom na sprawne wyszukanie niezbędnych informacji oraz będzie pomocny w rozwiązaniu chociażby części problemów jakim muszą sprostać potencjalni uczestnicy postępowania karnego, cywilnego lub administracyjnego.

  Informacje zawarte w zakładkach Vademecum oraz Informator nie są wyczerpującym kompendium przepisów prawa, lecz stanowią wyłącznie zbiór wybranych zasad i procedur o podstawowym znaczeniu dla uczestników określonego postępowania. Informacje te nie zastąpią wiedzy jaką posiada prawnik...

  czytaj więcej »
 • [Aktualności] Prokurator Rejonowy w Siedlcach

  Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Marcie Justynie O. o to, że w bliżej nieustalonej dacie...

  czytaj więcej »
 • [Informator] Publikacje prasowe

  Publikacje prasowe, czyli informacje o wybranych publikacjach prasowych dot. działalności prokuratury

  czytaj więcej »
 • [Informator] Zmiany w prawie

  Zmiany w prawie, czyli wybrane, nowe regulacje prawne dot. działalności prokuratury

  czytaj więcej »
1 2 3 4 5
 • Prawo karne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie karnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania karnego określających m.in...

  czytaj więcej »
 • Prawo cywilne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie cywilnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania cywilnego określających...

  czytaj więcej »
 • Prawo administracyjne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie administracyjnym, który zawiera zbiór podstawowych zasad postępowania...

  czytaj więcej »
 • Informacja publiczna

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) — wyciąg...

  czytaj więcej »
 • Skargi i wnioski

  Interesanci przyjmowani są w poniedziałki od godz. 8:00 do 18:00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 16:00. Prokurator Okręgowy...

  czytaj więcej »
 • Warto wiedzieć

  Warto wiedzieć, czyli wybrane, szczególnie istotne zmiany prawa, orzeczenia sądowe oraz publikacje prasowe dot. działalności prokuratury

  czytaj więcej »
1 2