Aktualności

Zobacz archiwum
 • [Wiadomości] Komunikat

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach informuje, że w związku z tegoroczną akcją dotyczącą "Dnia Ofiar Przestępstw" obchodzonego 22 lutego 2020 r. oraz ochodzonym w związku z nim "Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", który w tym roku przypada w okresie od 21 lutego 2020 r. od 28 lutego 2020 r., prokuratorzy i asystenci prokuratora pełnić będą w siedzibach jednostek dyżury, w trakcie których osoby pokrzywdzone przestępstem będą mogły uzyskać informacje.

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Przechowywanie zwłok i szczątków ludzkich oraz wynajem pomieszczeń do wykonywania lekarskich sekcji/oględzin zwłok

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Komunikat

  Na podstawie art. 131 § 1 i 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 17 lutego 2020 r. został przesłany do Sądu Okręgowego w Siedlcach Wydział II  Karny akt oskarżenia w sprawie PO I Ds. 71.2018 przeciwko Sylwestrowi Kowalskiemu oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i in.

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Śledztwo dotyczące rozpowszechniania treści o charakterze pedofilskim

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach nadzoruje, powierzone Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, śledztwo w sprawie dotyczącej osób zajmujących się rozpowszechnianiem materiałów o charakterze pedofilskim.

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie dotyczącej wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych

  Na polecenie prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach 18 grudnia 2019 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego 5 osób współdziałających w popełnianiu przestępstw polegających na wyłudzaniu kwot pieniężnych z odszkodowań komunikacyjnych.

  czytaj więcej »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
 • Prawo karne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie karnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania karnego określających m.in...

  czytaj więcej »
 • Prawo cywilne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie cywilnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania cywilnego określających...

  czytaj więcej »
 • Prawo administracyjne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie administracyjnym, który zawiera zbiór podstawowych zasad postępowania...

  czytaj więcej »
 • Informacje dla osób niepełnosprawnych

   W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.), w Prokuraturze zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:
  czytaj więcej »
 • Informacja publiczna

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) — wyciąg...

  czytaj więcej »
 • Skargi i wnioski

  Interesanci przyjmowani są w poniedziałki od godz. 8:00 do 18:00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 16:00. Prokurator Okręgowy...

  czytaj więcej »
1 2 3