Aktualności

Zobacz archiwum
 • [Wiadomości] Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

  Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w sierpniu 2015 r. skierował akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi P. oskarżonemu o to że w bliżej nieustalonym okresie do dnia 6 maja 2015 roku w Mrozach, powiat miński, województwo mazowieckie, publicznie propagował ustrój faszystowski na portalu społecznościowym...

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Prokurator Rejonowy w Siedlcach

   stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym...

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Prokurator Rejonowy w Siedlcach

  skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Piotrowi K. o to, że w dniu 29 maja 2015 r. w miejscowości (…) gm. (…), woj. mazowieckie zadał Andrzejowi S. kilka uderzeń obuchem siekiery w okolice głowy...

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Prokurator Rejonowy w Siedlcach

   skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Sz. o to, że w dniu 23 maja 2015 r. w mieszkaniu przy ul. (…) w Siedlcach, woj. mazowieckie, działając umyślnie z zamiarem ewentualnym przez wielokrotne zadawanie uderzeń...

  czytaj więcej »
 • [Informator] Przemoc w rodzinie

  Powiatowe informatory dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

  czytaj więcej »
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Prawo karne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie karnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania karnego określających m.in...

  czytaj więcej »
 • Prawo cywilne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie cywilnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania cywilnego określających...

  czytaj więcej »
 • Prawo administracyjne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie administracyjnym, który zawiera zbiór podstawowych zasad postępowania...

  czytaj więcej »
 • Informacja publiczna

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) — wyciąg...

  czytaj więcej »
 • Skargi i wnioski

  Interesanci przyjmowani są w poniedziałki od godz. 8:00 do 18:00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 16:00. Prokurator Okręgowy...

  czytaj więcej »
 • Warto wiedzieć

  Warto wiedzieć, czyli wybrane, szczególnie istotne zmiany prawa, orzeczenia sądowe oraz publikacje prasowe dot. działalności prokuratury

  czytaj więcej »
1 2