Informacja o sprawie 2 Ds. 1025/15 Prokuratury Rejonowej w Siedlcach.

      
   W sprawie zaistniałego w dniu 7 listopada 2015 r. w miejscowości Bejdy zdarzenia drogowego, polegającego na tym, że kierujący samochodem osobowym marki VW Golf wjechał w kolumnę pieszych, poruszających się drogą prowadzącą z miejscowego kościoła na cmentarz parafialny, prokurator ogłosił zarzuty popełnienia przestępstwa nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym dwóm podejrzanym: kierowcy wymienionego wyżej pojazdu oraz duchownemu, który był organizatorem i kierującym kolumną pieszych.
   Zebrany materiał dowodowy wskazywał, iż kierowca samochodu osobowego Kamil D. naruszył w sposób nieumyślny zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, iż nie zachował należytej ostrożności, nie dostosował taktyki i techniki jazdy do panujących warunków atmosferycznych, nie obserwował właściwie drogi przed pojazdem, w efekcie czego nie zauważył kolumny pieszych, zbyt późno podjął manewr hamowania i uderzył kierowanym przez siebie pojazdem w idącą na cmentarz grupę ludzi.
   Z kolei Tadeusz K. jako organizator procesji dopuścił wbrew przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym do wyjścia kolumny pieszej we mgle i w porze nocnej, w warunkach niedostatecznej widoczności, bez należytego oświetlenia w postaci latarek umieszczonych z przodu i z tylu kolumny, co sprawiło, iż kolumna pieszych była niedostatecznie widoczna dla innych uczestników ruchu drogowego.
   W wyniku tego zdarzenia 15 uczestników procesji doznało obrażeń ciała, zaś  pozostali zostali narażeni na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia.
   W sprawie tej, już po przesłuchaniu obu podejrzanych, prokurator  po raz kolejny zasięgnął opinii biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Poprzednia opinia opierała się bowiem na niepełnym materiale dowodowym, i jako taka nie mogła stanowić podstawy do określenia przebiegu zdarzenia.