W sprawie przeciwko Tomaszowi G., którego Prokurator Okręgowy w Siedlcach oskarżył o to, że w okresie od 24 do 28 listopada 2014 r. w Przywózkach, dopuścił się wyrębu i kradzieży 56 sztuk drzewa o wartości 29.481 zł. na szkodę Sławomira W. i 57 sztuk drzewa o wartości 18 443 zł. na szkodę Krzysztofa K., w dniu 21 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim wydał wyrok, mocą którego uznał oskarżonego Tomasza G. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i wymierzył mu za ten czyn karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. Ponadto Sąd orzekł od oskarżonego na rzecz Krzysztofa K. oraz spadkobierców Sławomira W. nawiązki (w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 3 października do dnia 3 grudnia 2014 r. doprowadzenia Sławomira W. przez ustalone osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem, gdzie łączna wartość strat wyniosła 180 000 zł na szkodę Sławomira W., Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadziła odrębne postępowanie, zakończone decyzją o jego umorzeniu wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu).
Wyrok nie jest prawomocny.