Prokurator Rejonowy w Garwolinie działając na podstawie art. 131 § 2 kpk zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 28 czerwca 2019 roku został do Sądu Okręgowego w Siedlcach II Wydział Karny skierowany akt oskarżenia przeciwko Pawłowi R. oskarżonemu o to, że w okresie od dnia 21 lutego 2018 roku do 24 maja 2018 roku działając w Garwolinie woj. mazowieckiego doprowadził szereg osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z transakcjami kupna-sprzedaży oraz ofertami darowizn różnych zwierząt i przedmiotów za pośrednictwem portali OLX, Sprzedajemy.pl Ogłoszenia 24 i Allegro tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i inne. Jednocześnie informuję, że pokrzywdzeni w niniejszej sprawie do czasu otwarcia przewodu sądowego na rozprawie mogą złożyć oświadczenie o woli działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 kpk). Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego (art. 49a kpk).