O Prokuraturze
Prokuratura Okręgowa w Siedlcach jest państwową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej.

Podstawowe akty prawne regulujące zasady funkcjonowania prokuratury:

  1. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016.177)
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016.508)

Status prokuratury określa § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 49, poz. 297 z dnia 30 marca 2010 r. z późn. zm.)


Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Siedlcach

Prokurator Okręgowy

Radosław Romaniuk

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Małgorzata Podniesińska

organizacja jednostki »


Numery rachunków sum depozytowych (wpłaty poręczeń i zabezpieczeń majątkowych):

  • PLN — 21 1130 1062 0000 0573 1090 0001
  • USD — 91 1130 1062 0000 0573 1090 0002
  • EUR — 64 1130 1062 0000 0573 1090 0003

Numer rachunku dochodów Skarbu Państwa (np. wpłaty za kserokopie dokumentacji):

  • PLN — 87 1010 1010 0091 0422 3100 0000
 
Lista plików