Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 19 maja 2016 r. skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Sz. podejrzanemu o to, że
I. w okresie od marca 2015 roku do 28 marca 2016 roku w …, gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą polegającą na wdzieraniu się na teren posesji Marianny L., uderzaniu w okna, drzwi, znieważaniu słowami wulgarnymi, szarpaniu za ręce i popychaniu oraz niszczeniu sprzętów gospodarstwa domowego, doprowadził Mariannę L. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 500 zł. poprzez wielokrotne przekazywanie mu drobnych sum pieniężnych w kwotach po … zł., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 282kk w zb. z art. 193kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk
II. w okresie od 15 lutego 2015 roku do dnia 29 marca 2016 roku w m. …, gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie  używając słów wulgarnych groził Bożenie O. pozbawieniem życia oraz uszkodzeniem mienia poprzez spalenie prowadzonego przez w/w baru o nazwie … oraz sklepu, czym wzbudził w niej obawę spełnienia swych gróźb, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk
III. w dniu 4 marca 2016 roku w m. … gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie, uderzał po rękach i w klatkę piersiową Bożenę O., czym naruszył jej nietykalność cielesną,  przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk
IV. w dniu  4 marca 2016r. w miejscowości … gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie  naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckimi podczas i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, w ten sposób, że podczas podjętej wobec niego interwencji popychał rękoma i szarpał za mundury Daniela P. i Patryka K, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 222 § 1kk w zw. z art. 64 § 1 kk
V. w tym samym miejscu i czasie jak w pkt IV znieważył funkcjonariuszy   Policji, Daniela P. i Patryka K., podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, w ten sposób, że w trakcie podjętej przez nich interwencji, używał w stosunku do nich słów uważanych powszechnie za obelżywe, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 226 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk
VI. w dniu  28 marca 2016r. w miejscowości … gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie  naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckimi Katarzyny W.R i Jacka S.  podczas i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, w ten sposób, że podczas podjętej wobec niego interwencji kopnął w nogę Katarzynę W.R. oraz szarpał za mundur Jacka S., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 222 § 1kk w zw. z art. 64 § 1 kk
VII. w tym samym miejscu i czasie jak w pkt VI znieważył funkcjonariuszy   Policji , Katarzynę WR. i Jacka S. , podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, w ten sposób, że w trakcie podjętej przez nich interwencji, używał w stosunku do nich słów uważanych powszechnie za obelżywe, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk
VIII. w dniu  29 marca 2016r. w miejscowości … gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie  naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckimi Zbigniewa S. i Jacka M. podczas i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, w ten sposób, że podczas podjętej wobec niego interwencji szarpał za mundur, odpychał oraz próbował kopnąć w kroczę Zbigniewa S. oraz szarpał za mundur Jacka M., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 222 § 1kk w zw. z art. 64 § 1 kk

IX. w tym samym miejscu i czasie jak w pkt VIII znieważył funkcjonariuszy   Policji, Zbigniewa S. i Jacka M., podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, w ten sposób, że w trakcie podjętej przez nich interwencji, używał w stosunku do nich słów uważanych powszechnie za obelżywe, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk
X. w okresie od 15 lutego 2015 roku do dnia 29 marca 2016 roku w m. …, gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu  publicznie znieważał Bożenę O. wypowiadając w jej kierunku słowa uznane powszechnie za obelżywe, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 216 § 1 k.k w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk
Z czyn I grozi oskarżonemu kara od roku do 15 lat pozbawienia wolności, za czyn II kara grzywny, ograniczenia wolności albo kara od miesiąca do 3 lat pozbawienia wolności, za czyn III kara grzywny, ograniczenia wolności albo kara od miesiąca do roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyny IV, VI, VIII kara grzywny, ograniczenia wolności albo od miesiąca do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyny, V, VII, IX – kara grzywny, ograniczenia wolności albo 2 lat pozbawienia wolności, zaś za czyn X kara grzywny albo ograniczenia wolności