Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 19 maja 2016 r. skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Annie S. podejrzanej o to, że w okresie od 26 października 2015 roku do dnia 10 grudnia 2015 roku w miejscowości Mińska Mazowiecki, powiat miński, województwo mazowieckie, działając z góry powziętym zamiarem, w krótkich odstępach czasu, w celu uzyskania informacji, do której nie była upoważniona, posługiwała się wobec Łukasza S. urządzeniem podsłuchowym w ten sposób, że umieściła urządzenie w odzieży dzieci, które przebywały z Łukaszem S., a następnie nawiązywała połączenie głosowe z urządzeniem, które umożliwiły nasłuchiwanie otoczenia urządzenia, tj. o czyn z art. 267§3 kk w zw. z art. 12 kk.
Za czyn ten grozi oskarżonej kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat