Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 31 maja 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Maciejowi W., Damianowi F., Olgierdowi B., Erykowi K. oskarżonym o to, że w dniu 14 lutego 2016 roku w miejscowości ..., gmina Dębe Wielkie, pow. miński, woj. mazowieckie działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu Marcina Sz. oraz Grzegorza K. przez co narazili ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub naruszenia czynności narządów ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni, w ten sposób, że uderzali ich pięściami i kopali nogami po ciele w wyniku czego Marcin Sz. doznał obrażeń ciała w postaci ..., co skutkowało rozstrojem jego zdrowia trwającym krócej od 7 dni, natomiast Grzegorz K. doznał obrażeń ciała w postaci ..., co skutkowało rozstrojem jego zdrowia trwającym dłużej od 7 dni – tj. o czyn z art. 158 § 1 k.k.
Za czyn ten grozi oskarżonym kara od miesiąca do 3 lata pozbawienia wolności.