Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 31 maja 2016 roku  skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Jerzemu S. oskarżonemu o to, że w bliżej nieustalonym dniu w okresie od lutego 2015 roku do 23 lutego 2016 roku w nieustalonym miejscu na terenie Warszawy nabył za kwotę 100 złotych od nieustalonej osoby tablet marki Samsung Galaxy ... o wartości 1000 zł wiedząc, iż został on uzyskany za pomocą czynu zabronionego, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.
Za czyn ten grozi oskarżonemu kara od 3 miesięcy do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.