Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 7 czerwca 2016 roku w sprawie PR 2 Ds. 255.2016 skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, akt oskarżenia przeciwko Monice P-B. oskarżonej o to, że

w dniu 6 kwietnia 2007 roku w Sulejówku, pow. miński, woj. mazowieckie działając w celu udaremnienia wykonania orzeczenia Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 28 lutego 2007 roku, sygn… zbyła na podstawie umowy sprzedaży – akt notarialny repertorium A  nr … – nieruchomość stanowiącą współwłasność majątkową małżeńską, położoną w miejscowości Sulejówek, udaremniając tym samym zaspokojenie wierzyciela Romana Ch.tj. o czyn z art. 300 § 2 k.k.

Za czyn z art. 300 § 2 k.k. grozi oskarżonej kara od miesiąca do 3 lat pozbawienia wolności.