Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 9 czerwca 2016 roku w sprawie PR 2 Ds. 401.2016.D skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi M. oskarżonemu o to, że

w okresie od dnia 03.05.2016 roku do dnia 04.05.2016 roku w miejscowości M., gmina Cegłów, pow. miński, woj. mazowieckie dokonał kradzieży z włamaniem do domu letniskowego gdzie po uprzednim wyważeniu drzwi balkonowych dostał się do wnętrza pomieszczeń, gdzie dokonał ich penetracji i zaboru w celu przywłaszczenia:…,ponadto uszkodził okno i drzwi balkonowe oraz doprowadził do zalania wodą pomieszczeń poprzez usiłowane demontażu zmywarki , czym spowodował łączne straty w wysokości 12380 zł na szkodę Stanisława J. przy czym czynu tego dopuścił się ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 1 roku pozbawienia wolności będąc uprzednio skazany w warunkach określonych w art. 64 §1 k.k. tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

Za czyn ten grozi oskarżonym kara od roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 15 lat pozbawienia wolności.