Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 17 maja 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, akt oskarżenia przeciwko Damianowi Hubertowi L. oskarżonego o to, że

I. W dniu 7 maja 2016 roku w Mińsku Mazowieckim, pow. miński, woj. mazowieckie, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy ze sklepu … w postaci butów … o wartości 459,99 zł bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, uderzył Amandę K. w szyję powodując zaczerwienienie naskórka oraz groził natychmiastowym użyciem przemocy wobec wymienionej kobiety, która po bezpośrednim pościgu, próbowała odebrać mu skradzione buty, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat od odbycia co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 281 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k.

II. W dniu 7 kwietnia 2016 roku w Mińsku Mazowieckim, pow. miński, woj. mazowieckie w sklepie … oraz w pomieszczeniu KPP w Mińsku Mazowieckim dokonał znieważenia funkcjonariuszy policji sierż. Pawła P. oraz sierż. Pawła L. w ten sposób, że trakcie przeprowadzonej interwencji wyzywał ich słowami wulgarnymi i obelżywymi, podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k.

Za czyn z art. 281 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. grozi oskarżonemu kara od roku do 15 lat pozbawienia wolności.
Za czyn z art. 226 § 1 k.k. grozi oskarżonemu kara grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności od miesiąca do 2 lat.