Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 14 czerwca 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi K.  oskarżonemu o to, że

W okresie od 20 – 22 stycznia 2016 roku w miejscowości Mińsk Mazowiecki, pow. miński. woj. mazowieckie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Renatę B. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, w ten sposób, że odpowiadając na ogłoszenie Renaty B., umieszczone w serwisie ogłoszeniowym …, którego przedmiotem była sprzedaż telefonu komórkowego marki …, przesłał na adres emailowy pokrzywdzonej potwierdzenie dokonania przelewu tytułem zapłaty kwoty 1000 zł, z rachunku bankowego … datowane na dzień 20 stycznia 2016 roku, gdy na rachunku nie dysponował kwotę umożliwiającą realizację przelewu przez bank, w wyniku czego pokrzywdzona w dniu 21 stycznia 2016 roku za pośrednictwem firmy Poczta Polska S.A. przesłała oferowany telefon, który  w dniu 22 stycznia 2016 roku odebrał tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

Za czyn ten grozi oskarżonemu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.