Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 28 czerwca 2016 roku  skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi J. oskarżonego o to, że

I. W dniu 8 maja 2016 roku w Mińsku Mazowieckim, pow. miński, woj. mazowieckie wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w miejsca zamieszkania uprawiał w doniczce dwa krzewy konopi indyjskich o łącznej wadze ( po osuszeniu ) 1,68 grama netto, przy czym czynu tego do puścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 roku nr 124 z późn. zm. w zw. z art. 64 § 1 k.k.
II. W dniu 8 maja 2016 roku w Mińsku Mazowieckim, pow. miński, woj. mazowieckie, dokonał uszkodzenia mienia w ten sposób, że kopał nogami w drzwi wejściowe do mieszkania swojej matki powodując ich uszkodzenie o wartości strat nie mniejszej niż 1000 zł, działając tym na szkodę Grażyny J. tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k.

Za czyn I grozi oskarżonemu kara od miesiąca do 3 lat pozbawienia wolności
Za czyn II grozi oskarżonemu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności