Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 11 lipca 2016 roku  skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi P. oskarżonemu o to, że

w okresie czasu od kwietnia do 2 maja 2016 roku w Mińsku Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie w krótkich odstępach czasu, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru znęcał się nad swoim psem szczeniakiem, razy mieszaniec, w ten sposób, że nie sprawował nad nim należytej opieki pozostawiając w różnych porach dnia, także w porze nocnej na zewnątrz wielorodzinnego budynku mieszkalnego gdzie mieszka bądź na klatce schodowej, zostawiał go zamkniętego na dłuższy czas w mieszkaniu bądź na balkonie swojego mieszkania, stosował wobec zwierzęcia przemoc w postaci kopnięć w różne części ciała, a także nie zapewnił mu wystarczającej pomocy lekarsko weterynaryjnej po tym jak doznał on złamania poprzecznego kości udowej prawej w połowie długości z przemieszczeniem tj. o czyn z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt w zw. z art. 12 k.k.

Za czyn ten grozi oskarżonemu kara grzywny, ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.