Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dniu 22 lipca 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi Z. oraz Cezaremu T. oskarżonych o to, że
I.  W dniu 19 czerwca 2016 roku w W., pow. miński, woj. mazowieckie, działając wspólnie i w porozumieniu dokonali krótkotrwałego użycia pojazdu marki Mercedes Atego, w ten sposób, że przedostali się do nie zabezpieczonego pomieszczenia magazynowego, a następnie weszli w posiadanie kluczyków od w/wym. pojazdu znajdujących się w niezamkniętej szufladzie biurka, po czym po otworzeniu zamków fabrycznych dokonali jego zaboru w celu krótkotrwałego użycia, na szkodę Macieja B. przy czym Cezary T. czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za przestępstwo podobne umyślne tj. o czyn z art. 289 § 1 k.k. w stosunku do Jarosława Z. a o czyn z art. 289 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w stosunku do Cezarego T.  dodatkowo przeciwko Jarosławowi Z. oskarżonemu o to, że
II.  W dniu 19 czerwca 2016 roku w miejscowości P., pow. miński, woj. mazowieckie w ruchu lądowym prowadził pojazd mechaniczny – samochód ciężarowy marki Mercedes Atego znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem badania 1,23 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdy mechanicznego w stanie nietrzeźwości wyrokiem Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 27 lutego 2014 roku tj. o czyn z art. 178 a § 4 k.k.

Za czyn I grozi oskarżonemu Jarosławowi Z.  kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, zaś oskarżonemu Cezaremu T. kara od 6 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności

Za czyn II grozi oskarżonemu Jarosławowi Z kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, świadczenia pieniężnego w wysokości od 10.000 do 60.000 zł.