Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Wiesławem B. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 21 stycznia 2016 roku na ulicy (…) w Siedlcach  woj. mazowieckie, znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) prowadził na drodze publicznej w ruchu lądowym samochód osobowy marki Opel (…)  o nr rej. (…), tj. o czyn z  art. 178a § 1 kk.
Czyn opisany w art. 178a § 1 kk zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie z art. 42 § 2 kk sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177. Natomiast w myśl art. 43a § 2 kpk w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1 kk sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 kk na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych.