Prokurator Rejonowy w Węgrowie w dniu 23 czerwca 2016r. skierował do Sądu Rejonowego w Węgrowie akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi S. o to, że:
- w okresie od 12 października 2014 roku do 1 maja 2015 roku w W., w województwie mazowieckim, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, pełniąc obowiązki kierownika Hurtowni PHU „GÓRMAX” Sławomir Góral i Wspólnicy Spółka Jawna oraz posiadając dostęp do systemu komputerowego zmieniał dane dokumentów PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) poprzez dogodne dla siebie zmiany ilości poszczególnych produktów, zmiany ich cen lub wprowadzenie towarów, które nie wynikały z faktur i w ten sposób przywłaszczył sobie powierzone mu mienie ruchome w postaci przypraw Kamis, Wedel, Ziołopox oraz innych artykułów spożywczych dostarczanych do zamówienia głównego w postaci tzw. gratisu o łącznej wartości 112.831,04 zł na szkodę pokrzywdzonej spółki, tj. o czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.
    Łukaszowi S. za przestępstwo z art. 284 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności od  3 miesięcy do lat 5.