Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

   Prokuratura Okręgowa w Siedlcach nadzoruje śledztwo w sprawie trwającego w okresie od listopada 2013 r. do kwietnia 2016 r. w Siedlcach, przyjmowania korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej zatrudnionych w Zakładzie Karnym w Siedlcach, w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa, tj. o przestępstwa z art. 228 § 3 kk.  
   W sprawie tej dotychczas przedstawiono zarzuty dwóm funkcjonariuszom ZK, jednak śledztwo ma charakter rozwojowy i nie można wykluczyć powiększenia kręgu podejrzanych.
   Jeden z funkcjonariuszy Wojciech P. jest obecnie podejrzany o to, że w związku z pełnieniem funkcji publicznej wielokrotnie przyjmował korzyści majątkowe oraz obietnice przyjęcia korzyści majątkowych od kilku skazanych, w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów kodeksu karnego wykonawczego, odnoszących się do zasad wykonywania kary pozbawienia wolności oraz zarządzeń Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach regulujących kwestie  porządku wewnętrznego w tej placówce penitencjarnej, to jest o czyny z art. 228 § 3 kodeksu karnego.
   Z ustaleń śledztwa wynika, iż Wojciech P. przekazywał skazanym w zamian za pieniądze w różnych kwotach, artykuły spożywcze, tytoń, telefon komórkowy i inne drobne przedmioty, wykonywał dla skazanych zakupy poza zakładem karnym, dostarczał im artykuły spożywcze i inne rzeczy, które zostały mu w tym celu przekazane przez osoby spoza zakładu karnego, przyjmując za te ,,usługi” korzyści majątkowe, przy czym łączna wartość przyjętych korzyści majątkowych w postaci pieniędzy wynosi około 7 500 zł.
   Z kolei drugi funkcjonariusz Sebastian B. jest podejrzany o co najmniej trzykrotne przekazanie  skazanemu papierosów, kawy oraz tytoniu, które otrzymał od Wojciecha P. i za które ten ostatni przyjął korzyści majątkowe od skazanego, a ponadto o co najmniej dwukrotne udzielenie pomocy funkcjonariuszowi Wojciechowi P. w przekazaniu skazanemu wymienionych wyżej artykułów. Wobec obu podejrzanych stosowane są obecnie środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczeń majątkowych.
Przestępstwo sprzedajności osoby pełniącej funkcję publiczną zagrożone jest karą pozbawienia wolności w rozmiarze od roku do 10 lat.