Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach nadzoruje śledztwo przeciwko m.in. Urszuli D., Jackowi W. i innym osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było nielegalne wprowadzanie do obrotu paliwa i posługiwanie się przy tym fikcyjnymi dokumentami.
W toku postępowania ustalono, że Urszula D. i Jacek W. zorganizowali proceder przestępczy polegający na tym, że zajmując się w latach 2015 - 2017 sprawami gospodarczymi i finansowymi firmy paliwowej D. z siedzibą w Warszawie oraz trzech firm transportowych z Warszawy i okolic, nabywali olej smarowy od zlokalizowanych w Niemczech podmiotów. W dokumentach przewozowych dotyczących transakcji zakupu oleju smarowego, jako odbiorcę towaru wskazywano fikcyjne podmioty gospodarcze, zarejestrowane m.in. w Bułgarii, Łotwie i Czechach.
Olej smarowy był przewożony na terytorium Polski, pod pozorem dalszego przemieszczania towaru do fikcyjnych odbiorców w Bułgarii, Łotwie i Czechach.    
W rzeczywistości olej smarowy był zbywany  odbiorcom w Polsce jako paliwo silnikowe, służące do napędu silników spalinowych, bez odprowadzenia należności publicznoprawnych w postaci podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług. Dokumenty towarzyszące transportom oleju smarowego były niszczone po dostarczeniu towaru do odbiorcy w Polsce.
Dotychczas ustalono, iż w wyżej opisany sposób zostały sprowadzone do Polski co najmniej 372 transporty oleju smarowego,  w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 737 265 litrów. Sprawcy swoim zachowaniem doprowadzili do uszczuplenia należności publicznoprawnych w kwocie wielkiej wartości, w wysokości co najmniej 29 109 099, 09 złotych.
Dodatkowo, członkowie grupy w celu „legalizacji” pochodzenia paliwa silnikowego z Niemiec, przekazywali swoim odbiorcom fikcyjne faktury VAT poświadczające, iż nabywają oni olej napędowy pochodzenia krajowego od polskiego podmiotu gospodarczego.
Obecnie w sprawie tej 27 osób posiada status podejrzanych.
Na początku kwietnia 2019 r. zarzuty związane z tym procederem przedstawiono kolejnym czterem osobom.
Trzy z nich podejrzane są o nabywanie od Urszuli D. i Jacka W. paliwa silnikowego pochodzącego z Niemiec, które następnie było zbywane lub wykorzystywane we własnych środka transportu. W celu legalizacji pochodzenia paliwa silnikowego, podejrzani ewidencjonowali – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - otrzymane fikcyjne faktury zakupu oleju napędowego od firmy D. i innych podmiotów.
Podejrzany Robert T. - w wyżej opisanym mechanizmie -  nabył w 2015 r. 3 449 264 litrów paliwa silnikowego o wartości 16 837 154, 31 zł., uszczuplając należności publicznoprawne z tytułu podatku akcyzowego o  6 198 327, 42 zł., a z tytułu podatku VAT – o 3 148 385, 16 zł.
Działający w ten sam sposób podejrzany Zbigniew M., nabył od maja 2015 r. do września 2016 r. 562 853 litrów paliwa silnikowego o wartości 2 568 050, 42 złotych, uszczuplając należności publicznoprawne z tytułu podatku akcyzowego o 1 011 446, 86 zł. i z tytułu podatku VAT o 491 176, 27 zł., zaś podejrzany Maciej K., nabył od stycznia 2015 r. do października 2016 r. 436 313 litrów paliwa silnikowego o wartości 2 064 356, 28 zł., uszczuplając należności publicznoprawne z tytułu podatku akcyzowego o 784 054, 46 zł. i z tytułu podatku VAT o 386 015, 32  zł.
Czwarty z podejrzanych - Waldemar U. podejrzany jest o wspólne i w porozumieniu z Urszulą D., Jackiem W. i innymi ustalonymi osobami,  uchylanie się  -  jako osoba prowadząca działalność gospodarczą – od opodatkowania podatkiem akcyzowym i podatkiem od towarów i usług, poprzez nieujawnienie właściwemu organowi podatkowemu, przedmiotu i podstawy opodatkowania, w postaci wewnątrzwspólnotowego nabycia, posiadania i zużycia co najmniej 290 400 litrów paliwa smarowego o wartości 1 351 439, 05 zł.
Zachowaniem swoim Waldemar U. doprowadził budżet Skarbu Państwa do uszczuplenia należności publicznoprawnych w kwocie 518 614, 20 zł. z tytułu podatku akcyzowego  i  w kwocie 252 707, 34 zł. z tytułu podatku od towarów i usług.
Wobec wyżej wymienionych podejrzanych w tej sprawie, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 80 000 zł. do 150.000 zł., dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.