W śledztwie Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim

W śledztwie Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim prowadzonym w sprawie dokonanego w dniu 12 marca 2018 r. w Sokołowie Podlaskim zabójstwa Beaty W. poprzez oddanie strzału w głowę pokrzywdzonej z broni palnej, tj. o czyn z art. 148 § 1 kodeksu karnego, skierowany został do Sądu Okręgowego w Siedlcach wniosek o umorzenie postępowania karnego przeciwko Mateuszowi W. podejrzanemu o dokonanie tej zbrodni, oraz o zastosowanie wobec niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym.
W toku postępowania biegli psychiatrzy rozpoznali u podejrzanego chorobę psychiczną, która spowodowała, iż w chwili czynu nie mógł rozpoznać jego znaczenia i pokierować swoim postępowaniem.
Niepoczytalność sprawcy w dacie czynu jest według polskiego prawa karnego okolicznością wyłączającą odpowiedzialność karną.